2 TIPS ON SHOPPING SALE (CHRISTMAS) (VI TRANS)

Christmas has become more and more an official holiday in Vietnam. First, I can realize its fever on custom and decoration wherever I go, like amusingly seeing hard-working staff at Fortuna hotel wearing Santa’s hats or huge Christmas pine trees at commercial center. / Giáng Sinh đã ngày càng trở thành một lễ hội chính thức ở Việt Nam. Đầu tiên, mình có thể nhận thấy không khí của nó qua trang phục và sự trang trí ở bất cứ nơi nào mình tới, như là việc thích thú nhìn thấy các nhân viên chăm chỉ ở khách sạn Fortuna đội mũ ông già Nô-en hay những cây thông khổng lồ trước các trung tâm thương mại.img_1312img_1384Another way to smell Christmas fever is through various sale campaigns during this season. Zalora has The online fever where you can get 13% off on bill of 2 items or 15% on bill of 3, or you can buy tons of products at the same price of 99k! Yay!  Recently, my lovely 8848 backpack is one of random products on sale. / Một cách khác để đánh hơi thấy cơn sốt Giáng Sinh là thông qua một loạt chương trình giảm giá đa dạng suốt thời gian này. Zalora đang chạy The online fever cho phép bạn hưởng ưu đãi giảm giá 13% với hóa đơn mua 2 mặt hàng và 15% với hóa đơn mua 3, hay bạn có thể mua được vô vàn sản phẩm đồng giá 99k! Yay! Gần đây, balo đáng yêu 8848 của mình cũng là một trong số các sản phẩm ngẫu nhiên được giảm giá.img_1314 img_1342 img_1347img_1352Some people freak out because they just buy so much. However, if you ask me, I think it’s a chance to shop wisely with a tight budget. My first tip is to buy things you haven’t had and you need practically. For instant, you have high heels but haven’t owned sneakers yet, you can buy one. I love this pair from Zapas. It’s so economical and it’s made in Vietnam. Last time, you saw me matched them with Mango jeans on Matching style with 50 shades of blue. Today, look how lovely they are with pencil midi dress too! / Một vài người hoảng hốt bởi vì họ mua sắm quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi mình, mình nghĩ đây là cơ hội để shopping thông minh với ngân sách hạn hẹp. Mẹo đầu tiên của mình là chỉ mua đồ bạn chưa có và thực tế bạn cần. Ví dụ, bạn có giầy cao gót nhưng chưa sở hữu giầy thể thao, bạn có thể mua một đôi. Mình yêu đôi này của Zapas. Nó rất vừa túi tiền và được sản xuất tại Việt Nam. Lần trước, các bạn đã thấy mình kết hợp nó với quần bò Mango trong bài Matching style with 50 shades of blue. Hôm nay, nhìn xem nó  cũng thật xinh xắn với váy midi dáng bút chì! img_1355  Second tip is that make sure you have a specific budget for it. How much? It depends but about 10% of income is reasonable. Most of the time, people overbuy stuff because they go with the flow. Absolutely let your mind do the work and not feel regret after all. / Bí quyết thứ 2 là hãy chắc chắn rằng bạn có một ngân sách cụ thể cho nó. Bao nhiêu? Điều này còn tùy nhưng khoảng 10% thu nhập là hợp lý. Đa phần, mọi người mua quá nhiều đồ bởi vị họ chi tiêu tùy hứng. Hãy mua sắm bằng lý trí và không cảm thấy hối hận sau này nhé. img_1368img_1376

DENIM JACKET/ ÁO KHOÁC BÒ (SIMILAR/ TƯƠNG TỰ)

SHOES/GIẦY: ZAPAS

BACKPACK/BALO: 8848

MIDI DRESS/VÁY MIDI (SIMILAR/ TƯƠNG TỰ)

LIPSTICK/SON: MAYBELLINE

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Post Author: Hynlovesummer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *